FOPOS, s.r.o.

FOPOS, s.r.o.

Slavkovská 34
040 01 Košice - Sever
IČO: 46486381
DIČ: 2820013548

Informácie o kancelárii FOPOS, s.r.o.

Ekonomická kancelária FOPOS , s.r.o. poskytuje komplexné služby predovšetkým v oblasti daňového poradenstva, ako aj spracovania účtovníctva a iné súvisiace služby pre klientov z radov fyzických i právnických osôb.

 

DAŇOVÉ PORADENSTVO 

Vednie daňovej evidencie, vypracovenie všetkých druhov daňových priznaní.

 • Daň z príjmov PO
 • Daň z príjmov FO
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z motorových vozidiel
 • Miestne dane, daň z nehnuteľností
 • Daňová optimalizácia
 • Previerky daní

 

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA:

Zaručíme sa za správnosť zaúčtovania.

Jednoduché účtovníctvo:

 • zaúčtovanie všetkých dokladov v zmysle zákona
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
 • spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH)
 • ročná účtovná závierka
 • rekonštrukcia účtovníctva

Podvojné účtovníctvo:

 • zaúčtovanie všetkých dokladov v zmysle zákona
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • mesačné prehľady hospodárenia
 • aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov
 • súhrnný výkaz
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH)
 • ročná účtovná závierka

 

Mzdová a personálna agenda:

 • spracovanie miezd a kompletná personálna agenda v rozsahu podla dohody s klientom

 

Úverové zmluvy a dokumentácia

Zakladanie spoločností

Práce pri likvidácii podniku

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Štefan HAVRILA - daňový poradca, číslo osvedčenia 317/94

Slavkovská 34

040 01 Košice - Sever

Mobil: 0905 468 044

Email: havrila@skdp.sk

 

Jazykové znalosti:  Angličtina, Nemčina, Ruština

Cena za služby FOPOS, s.r.o.

Ceny za uvedené služby budú stanovené v závislosti od rozsahu a náročnosti služieb, samozrejme vždy na základe vzájomne výhodnej dohody. 

Kde nás nájdete?